Hoa Phượng

xem giờ

Hoa lan

Từ điển Anh - Việt

Từ Điển Online

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Liên kết website

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • mỜI TRÀ

  Lịch

  Cảnh đẹp Việt Nam

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Các ý kiến mới nhất

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Việt Nam-Đất nước con người >

  Lịch sử Việt Nam (tt)

  Nhà Hồ

  Nhà Hồ tồn tại trong 7 năm (1400-1407) với 2 đời vua:
  - Hồ Quý Ly (1400).
  - Hồ Hán Thương (1401-1407).
     

   

  Thời Hậu Trần

  Nhà Hậu Trần trị vì đất nước ta được 7 năm (1407-1413), trải qua 2 đời vua, bao gồm:
  - Giản Định Đế (1407-1409)
  - Trùng Quang Ðế(1409 - 1413)
     

   

  Thời kỳ thuộc Minh (1414 - 1417) và Các cuộc khởi nghĩa

  Nếu tính từ năm Bính Tuất (1407), từ khi quân Minh bắt được cha con Hồ Quý Ly giải về Kinh Lăng cho đến khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hoàn toàn thắng lợi năm Mậu Thân (1428), nước ta bị giặc Minh chiếm đóng trong 20 năm.  

   

   

   

   

  Trịnh - Nguyễn phân tranh

  Nhà Lê nhờ có họ Trịnh giúp nên dứt được nhà Mạc, tưởng giang sớm thống nhất như cũ, ai ngờ họ Trịnh và họ Nguyễn lại sinh lòng ghen ghét, gây nên mối oán thù, rồi mỗi họ hùng cứ một phương, chia nưóc ta làm hai mảng: họ Nguyễn giữ xứ Nam, họ Trịnh giữ xứ Bắc. Từ đó giang sơn chia rẽ, Nam Bắc phân tranh.

  Nam triều - Bắc triều (1533-1593)
  Trịnh - Nguyễn phân tranh

  Các đời chúa Trịnh (1545-1787)
  Các đời chúa Nguyễn (1600-1802)

   

  Các đời chúa Trịnh

  Các đời chúa Trịnh tồn tại trong 243 năm (1545-1787), trải qua 12 đời chúa, bao gồm:

  Trịnh Kiểm  (1545-1570)
  Trịnh Tùng (1570-1623)
  Trịnh Tráng (1623-1652)
  Trịnh Tạc (1653-1682)
  Trịnh Căn (1682-1709)
  Trịnh Cương (1709-1729)
  Trịnh Giang (1729-1740)
  Trịnh Doanh (1740-1769)
  Trịnh Sâm (1767-1782)
  Trịnh Cán
  Trịnh Tông (1782-1786)
  Trịnh Bồng (từ 9/1786 đến 9/1787)

  Nam triều - Bắc triều (1533-1593)
  Trịnh - Nguyễn phân tranh

  Các đời chúa Trịnh (1545-1787)
  Các đời chúa Nguyễn (1600-1802)

   

  Các đời chúa Nguyễn

  Các đời chúa Nguyễn tồn tại 203 năm (1600-1802), trải qua 10 đời chúa, bao gồm:

  Nguyễn Hoàng (1600-1613)
  Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1635)
  Nguyễn Phúc Lan (1635-1648)
  Nguyễn Phúc Tần (1648-1687)

  Nguyễn Phúc Trăn (1687-1691)
  Nguyễn Phúc Chu (1691-1725)
  Nguyễn Phúc Chú (1725-1738)
  Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765)
  Nguyễn Phúc Thuần (1765-1777)
  Nguyễn Phúc Ánh (1780-1802)

  Nam triều - Bắc triều (1533-1593)
  Trịnh - Nguyễn phân tranh

  Các đời chúa Trịnh (1545-1787)
  Các đời chúa Nguyễn (1600-1802)


  Nhà Tây Sơn Triều Tây Sơn tồn tại được 25 năm (1778-1802), trải qua 3 đời vua, bao gồm:
   - Thái đức Hoàng đế (1778-1793)
   - Quang Trung Hoàng đế - Nguyễn Huệ (1789-1792)

   -
  Cảnh Thịnh Hoàng đế (1793 - 1802)   
  (Chi tiết)

   

  Nhà Nguyễn

   

  Nhà Nguyễn (1802-1945), trải qua 13 đời vua, bao gồm:

  Gia Long Hoàng Ðế (1802-1819)
  Minh Mệnh Hoàng Ðế (1820-1840)
  Thiệu Trị Hoàng Ðế (1841-1847)
  Tự Ðức Hoàng Ðế (1848-1883)
  Dục Đức Hoàng Ðế (1883, 3 ngày)
  Hiệp Hòa Hoàng Ðế (1883, 4 tháng).

  Kiến Phúc Hoàng Ðế (1883-1884)
  Hàm Nghi Hoàng Ðế (1884-1885)
  Đồng Khánh Hoàng Ðế (1886-1889)
  Thành Thái Hoàng Ðế (1889-1907)
  Duy Tân Hoàng Ðế (1907-1916)
  Khải Định Hoàng Ðế (1916-1925)
  Bảo Đại Hoàng Ðế (1926-1945)

    

   

  Giai đoạn thuộc Pháp

   Năm 1857 chính phủ Pháp thông qua quyết định đánh chiếm Việt Nam. Nhưng do sự đánh trả quyết liệt của những người yêu nước Việt Nam, phải sau 30 năm, thực dân Pháp mới thiết lập được quyền thống trị của họ trên toàn lãnh thổ Việt Nam (1887).    


  Nước Việt Nam (từ năm 1945) Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng, nhân dân Việt Nam đã tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Ðình (Hà Nội), khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.  


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Thành Phương @ 11:52 27/02/2013
  Số lượt xem: 253
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến