Hoa Phượng

xem giờ

Hoa lan

Từ điển Anh - Việt

Từ Điển Online

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Liên kết website

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • mỜI TRÀ

  Lịch

  Cảnh đẹp Việt Nam

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Các ý kiến mới nhất

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Phụ Nữ >

  Sơ kết 3 năm thực hiện Tiểu Đề án 2

  PHÒNG GDĐT THỊ XÃ THUẬN AN

  CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN LIÊM

                 Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

  Số:  05  /BC- CVL

  Vĩnh Phú,  ngày  10 tháng 01  năm 2014

   BÁO CÁO

  Sơ kết 3 năm thực hiện Tiểu Đề án 2

  “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam  thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” giai đoạn 2011-2013

   
     

   

   

  Căn cứ Công văn số 1892/KH-SGDĐT ngày 29/11/2011 của Ban chỉ đạo Tiểu Đề án 2 Ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong hệ thống ngành giáo dục giai đoạn 2011 – 2015;

  Căn cứ công văn số 2699/KH-UBND ngày 15/11/2011 của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An giai đoạn 2010 -2015;

  Căn cứ Hướng dẫn số 2088/HD-SGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Sở GDĐT về Hướng dẫn thực hiện báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Tiểu đề án 2 “ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” giai đoạn 2011-2013;

   

  Để đánh giá việc triển khai thực hiện công tác “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” trong trường học, Ban chỉ đạo Tiểu đề án 2  trường THCS Châu Văn Liêm báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện giai đoạn 2011-2013 như sau:

   

  I. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

  1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án; xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo:

  - Trường có quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tiểu Đề án 2: số 01/QĐ-CVL ngày 28/7/2012, với 11 thành viên, trong đó có cơ cấu đầy đủ các thành phần như quy định.

  - Thành phần Ban Chỉ đạo thực hiện Tiểu Đề án 2 đồng chí  Phó Hiệu trưởng làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch công đoàn làm Phó trưởng ban Thường trực, các ủy viên gồm: Đại diện Ban nữ công, Đoàn Thanh niên, tổ trưởng bộ môn  làm Ủy viên.

  2. Xây dựng và triển khai kế hoạch, quy chế hoạt động tổng thể 5 năm và kế hoạch thực hiện từng năm của Tiểu đề án.

  Ban chỉ đạo Tiểu Đề án 2 đã xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2011-2015, kế hoạch năm 2012, năm 2013, và Quy chế hoạt động tổng thể 5 năm như quy định.

            II. Kết quả hoạt  động :

  1. Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch :

  Thực hiện mục tiêu cụ thể của Ban chỉ đạo Tiểu Đề án 2 giai đoạn 2011-2013, công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong trường học đạt được những kết quả sau:

  - Có 96% học sinh nữ trong trường học được tuyên truyền, giáo dục về các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước phù hợp với lứa tuổi các em thông qua sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm theo chủ điểm mà GVCN triển khai cho học sinh  vào ngày thứ hai hàng tuần.

  - Giáo viên cùng học sinh dự tuyên truyền về chăm sóc SKSS-KHHGĐ và sức khỏe vị thành niên năm 2013 do Trung tâm Y tế Thị xã Thuận An báo cáo vào chiều thứ Hai 21/10/2013.

  - 100%  cán bộ quản lý, GV nữ đang công tác tại trường được triển khai các nội dung của Đề án.

  - 90% giáo viên và cán bộ quản lý được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cử Ban chỉ đạo đề án tập huấn Đề án 343 vào ngày 24/9 và nghe truyên truyền vào 18/10/2013 tại Hội trường UBND thị xã Thuận An.

  - Huy động sự ủng hộ của hội phụ huynh học sinh và các ban ngành để thực hiện Tiểu đề án 2 được tốt.

  - Thường xuyên nhắc nhở các tổ Công đoàn kết hợp hoạt động Tiểu đề  án 2 được tốt đẹp.

  2.Đánh giá kết quả đơn vị đã đạt được so với chỉ tiêu trên:

  a. Đối tượng  cán bộ quản lý, cán bộ Đảng;

  Có 02 Cán bộ, 02 GV tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng , đã tuyên truyền

  + Năm học 2012-2013: 71 ngườì/ 78 tổng số CB, GV, tỉ lệ 91,0 %  .  

  + Năm học 2013-2014: 96 ngườì/ 104 tổng số CB, GV, tỉ lệ 92,3%

  b. Đối tượng  giáo viên

  Tổ chức tuyên truyền, lồng ghép vào các buổi họp hội đồng, sinh hoạt tổ, chuyên môn 18 lần, với tổng số giáo viên được tuyên truyền

  + Năm học 2012-2013: 306 người/324. tổng số  GV, tỉ lệ 94,4%. 

  + Năm học 2013-2014: 423 người/ 441. tổng số  GV, tỉ lệ 95,9%              

  c. Đối tượng  học sinh:

  - Vận động, giáo dục tuyên truyền 16 lần: về kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp ứng xử, cập nhật thường xuyên các thông tin về nội dung giáo dục về các tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phù hợp với lứa tuổi tuyên truyền của đề án trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm cho các em học sinh.

  Số học sinh trong tất cả các cấp học được tuyên truyền,

   + Năm học 2012-2013: tuyên truyền 15 cuộc 7800  HS./7860. Tổng số  HS, tỉ lệ    99,2%

  + Năm học 2013-2014: tuyên truyền   17 cuộc 10251 HS./10353. Tổng số  HS, tỉ lệ  99%

  d. Tuyên truyền ngoại khóa

  +Tuyên truyền  01  cuộc.   249HS./257. Tổng số  HS khối 8-9, tỉ lệ 96,9%  

  3. Nội dung và biện pháp thực hiện:

  a) Nội dung tuyên truyền:

   Từ năm 2011 đến năm 2013, Ban chỉ đạo Tiểu đề án 2 đã triển khai và tuyên truyền các nội dung sau: 

  Triển khai thực hiện quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” giai đoạn 2010 -2015;

  Triển khai hướng dẫn số 1425/HD-BVSTBPN ngành Giáo dục Đào tạo Bình Dương tích cực tham gia triển khai công tác giáo dục tư tưởng đạo đức cho phụ nữ theo các nội dung của tiểu đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong trường học giai đoạn 2012 - 2015”.

  Triển khai kế hoạch số 332/KH-PGDĐT về việc ban hành kế hoạch triển khai đề án 2 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An giai đoạn 2010 -2015 và Kế hoạch năm 2014.

  Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tiêu chí: có lòng yêu nước; có sức khoẻ; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động,sáng tạo; có lối sống văn hoá và lòng nhân hậunhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước,  nêu cao vai trò người phụ nữ trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình, giữ gìn văn hóa dân tộc và phát triển kinh tế xã hội.

  Tuyên truyền các gương điển hình nữ anh hùng, các gương nữ trong các phong trào người tốt việc tốt…

  b) Biện pháp thực hiện:

   Xây dựng kế hoạch thực hiện tiểu Đề án 2 và tổ chức triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2 giai đoạn 2012 – 2015:

   Cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cho các tổ Công đoàn

  Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cho Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

  Tổ chức tuyên truyền, giáo dục tiêu chí xây dựng người phụ nữ mới thông qua các buổi họp hội đồng, họp Công đoàn với 9 lần khoảng 405 lượt người dự.

  Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ kỷ niệm lần thứ 83 ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, kết hợp tuyên truyền đề án 343 vào ngày 03/10/2013

  Tổ chức giao lưu, các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, lồng ghép trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt tập thể với hình thức phong phú, linh hoạt về phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong cơ quan, tổ chức hội thi nấu ăn, cắm hoa, hát karaoke, tổ chức thi đố vui, viết bài cảm nhận về ngày 8/3, tuyên truyền ngày pháp luật,… nhân các ngày kỷ niệm trong năm như : 8/3, 26/3, 30/4, 19/5, 20/10, 20/11… rất phong phú .

  3. Xây dựng mô hình điểm:

  Chọn mô hình điểm: báo cáo hoạt động điển hình Ban nữ công, tạo được sức lan tỏa hoạt động nữ trong nhà trường và các phong trào thi đua khác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

  4. Kiểm tra, giám sát, đánh giá :

  Sau mỗi năm học, Ban chỉ đạo Tiểu đề án 2 đều có kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của Ban, thông qua đó đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa những mặt còn hạn chế và tuyên dương các tổ, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ

  5 .Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trong các trường học

            Sau mỗi năm học, Ban chỉ đạo Tiểu đề án 2 đều báo cáo sơ kết và đề ra kế hoạch hoạt động năm sau cho Ban chỉ đạo Đề án Phòng Giáo dục Thị xã, có đánh giá rút kinh nghiệm mặt làm được và chưa làm được để có biện pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

            Trên đây là báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Tiểu đề án 2 giai đoạn 2011-2013 của Ban chì đạo Đề án tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH cùa trường THCS Châu Văn Liêm./.

                                                                              

  TM BAN CHỈ ĐẠO

                                                                                  TRƯỞNG BAN

                                                                                Đoàn Minh Hoàng


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Thành Phương @ 10:56 13/01/2014
  Số lượt xem: 542
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến