Hoa Phượng

xem giờ

Hoa lan

Từ điển Anh - Việt

Từ Điển Online

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Liên kết website

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • mỜI TRÀ

  Lịch

  Cảnh đẹp Việt Nam

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Các ý kiến mới nhất

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Số: 54/2012/QĐ-UBND

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG _______________ Số: 54/2012/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________ Bình Dương, ngày 14 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy...

  Văn bản SGD Bình Dương

  8367117 1642/SGDĐT-CTHSSV 05/11/2012 Tổ chức tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; hiểm họa tai nạn giao thông do uống rượu, bia 1640/SGDĐT-CTHSSV 05/11/2012 Hướng dẫn hoạt động ngoại khóa về giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản vị thành niên năm học 2012-2013 1638 /SGDĐT-KHTC 02/11/2012 Thực...

  Văn bản 967/SGD&ĐT

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 967 /SGDĐT-TrH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Bình Dương, ngày 6 tháng 7 năm 2012 V/v hướng dẫn kỷ luật học...

  Văn bản 985/SGD&ĐT

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 985 /SGDĐT-TrH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Bình Dương, ngày 10 tháng 7 năm 2012 V/v hướng dẫn thực hiện Điều lệ trường trung học (Thông tư...

  Văn bản số 1205/GSD&ĐT-GDTr ngày 22/8/2012

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1205/SGDĐT-GDTrH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Bình Dương, ngày 22 tháng 8 năm 2012 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012-2013 Kính gửi: ...

  Văn bản SGD

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 834 /QĐ-SGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Bình Dương, ngày 22 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Tổ nghiệp...