Hoa Phượng

xem giờ

Hoa lan

Từ điển Anh - Việt

Từ Điển Online

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Liên kết website

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • mỜI TRÀ

  Lịch

  Cảnh đẹp Việt Nam

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Các ý kiến mới nhất

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Modul 11+12

  Họ và tên: .................... Trường THCS ........................................... BÀI THU HOẠCH MODUL 11: CHĂM SÓC, HỖ TRỢ TÂM LÍ HỌC SINH NỮ, HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIẾU SỐ TRONG TRƯỜNG THCS Thầy/ cô hãy nêu một số đặc điểm tâm lí của học sinh THCS. Hãy chỉ ra một số hình thức và nội dung tư vấn tâm lí...

  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hè 2013-2014

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ THUẬN AN TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN LIÊM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Số: 01 /KH-THCS CVL ...

  Bài thu hoach Modul 12

  PHÒNG GD VÀ ĐT ..................... TRƯỜNG THCS .............................. TỔ: ........................... GV: ......................................... BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MÔDUN 12 KHẮC PHỤC TRẠNG THÁI TÂM LÍ CĂNG THẲNG TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG TRƯỜNG THCS Câu hỏi: Thầy/cô hãy cho biết căng thẳng tâm lí và stress trong học tập là gì?phân tích bản chất, nguồn...

  Bài thu hoach Modul 11

  PHÒNG GD VÀ ĐT ..................... TRƯỜNG THCS .............................. TỔ: ........................... GV: ......................................... BÀI THU HOẠCH MODUL 11: CHĂM SÓC, HỖ TRỢ TÂM LÍ HỌC SINH NỮ, HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIẾU SỐ TRONG TRƯỜNG THCS Thầy/cô hãy nêu một số đặc điểm tâm lí của học sinh THCS. Hãy chỉ ra một số hình thức và nội...

  Bài thu hoach Modul 10

  PHÒNG GD VÀ ĐT ..................... TRƯỜNG THCS .............................. TỔ: ........................... GV: ......................................... BÀI THU HOẠCH MODUL 10: RÀO CẢN HỌC TẬP CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 1. Khó khăn tâm lí và khó khăn tâm lí trong học tập: - Khó khăn tâm lí là những trở ngại về mặt tâm lí trong quá...

  Bài thu hoach Modul 3

  PHÒNG GD VÀ ĐT ..................... TRƯỜNG THCS .............................. TỔ: ........................... GV: ......................................... BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ MODULE 3 A. PHẦN MỞ ĐẦU Giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt là một trong những nhiệm vụ thiết yếu trong nhà trường THCS, hạn...

  Số: 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 31/2011/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2011 THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ Căn cứ Luật Giáo...

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn hiện nay

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn hiện nay Ðể việc đánh giá cán bộ, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ được chính xác, người lãnh đạo và cơ quan tổ chức phải nắm vững yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phải có...

  Chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng,...

  Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” Nhằm tiếp tục tuyên...

  SKKN_2013_TDTT

  SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ THUẬN AN TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN LIÊM ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾN HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG HỌC Người thực hiện : NGUYỄN...

  LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC SINH CÓ HỨNG THÚ HỌC NGỮ VĂN?

  Học tập là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi học sinh, và hành động đó đòi hỏi phải thu lại được những tri thức khoa học thực sự, phải hình thành được những năng lực thực tiễn. Mà để có được điều đó thì người học sinh luôn phải có một tâm thế chủ động, sẵn sàng khám phá những...

  LỜI PHÊ HỌC BẠ

  Tôi đã đọc nhiều ý kiến trái ngược nhau về lời phê học bạ của những người đồng nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong suốt thời gian làm nghề dạy học, tôi thừa nhận có những lời phê học bạ còn thiếu cái tâm, cái tầm của một vài thầy cô giáo. Năm 2006, tôi đọc...

  Phần mềm hỗ trợ giáo viên

  1. Dành cho cán bộ. . 2. Dành cho giáo viên. + Phần mềm hỗ trợ soạn giáo án điện tử trên Power Point (Adobe Captivate 4) + Phần mềm bảng tương tác thông minh....

  Sáng kiến kinh nghiệm

  * Văn bản - Biểu mẫu * Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện * ...

  Bộ - Ngành - Trung ương

  32/2008/QĐ-BTC 29/05/2008 Quyết định về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước ...

  Sở - ban - ngành

  541/STC-GCS 19/04/2012 Xác nhận giá bán bình ổn sách giáo khoa các cấp, tập và dụng cụ học sinh 04/STTTT-CNTT 11/01/2010 Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT năm 2010 89/CV-HTN-09 10/07/2009 Xét chọn trao giải thưởng “Hoa Trạng Nguyên” ...